AARHUS AS
3157 BARKÅKER

Telefon:
92 29 22 42
E-mail: post@aarhus.no
Leif Odvar Aarhus startet sin forretning i 1967. Den gang het det L.O.Aarhus Innendørs Mekanisering. Selv om navnet er skiftet, drives virksomheten etter den samme målsetting - å levere spesialprodukter av høy kvalitet til landbruket.

Gjennom årene har Aarhus bygget opp verdifull erfaring og kjennskap til landbrukets spesielle behov når det gjelder vedlikehold, enkel betjening, pålitelighet og slitestyrke. Det er derfor han nå har satset på ekstensiv bruk av rustfritt stål i sine produkter. Rustfritt stål er svaret på mange av landbrukets vedlikeholdsproblemer og den minimale ekstrakostnaden kan lett forsvares med at stålprodukter er "evigvarende".

AARHUS AS verksted har gunstig beliggenhet på Barkåker, ved E-18 i Vestfold.

Leif Odvar Aarhus ønsker deg velkommen til et besøk i verkstedet, til å ringe eller ta annen kontakt for å diskutere dine spesielle behov.